นายเสาวฤทธิ์   คามกะสก
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 093-3200829
Email : Sarabun_05402202@dla.go.th
 
สตท.ธีรนันท์  เหล่าคนค้า
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 089-7113026 
   ข้อมูลพื้นฐาน

   หน่วยงานเทศบาล
ผู้ชม
วันนี้ 67
เมื่อวาน 77
ทั้งหมด 129,948
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 96
เมื่อวาน 77
ทั้งหมด 173,861
ข่าวกิจกรรม
 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) และการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโพธิ์ไชย

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1-10 วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และได้รับเกียรติ จากนาย ธนณัฐ อาจิณกิจ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในงาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน

โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ประจำปี พ.ศ.2565
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559

ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย #การลดขยะด้วยแนวคิด 3Rs

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้จัดกิจกรรมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
ข่าวประกาศราคากลาง
 

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๙ โครงการ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางไปข้างวัดกองศรี) ม.๗

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก (จากรอบบ่อขยะไปบ้านหนองหญ้ารังกา) ม.๕

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินยกระดับถนนและลงลูกรังสายโนนเสือโคกไปกุดแข้ หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลโพธิ์ไชย
Page 1 |  2 |  3 |  4 | 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย รหัสสายทาง ขก.ถ.44-012

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
Page 1 |  2 |  3 | 
 

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×