ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูลนาค
 


นางสาวราตรี สังข์ลอย

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร 097-958-6586

นางสาวยุวลักณณ์ ริวชัยภูมิ

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร 084-788-3061

นางสาวมลธิรา หมั่นเรืองศรี

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร 084-516-0366

นางสาวสุภาภรณ์ หอมดวง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร 099-123-6978Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×