รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×