เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×