กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

 
นายเปรมกมล  ผางแพ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 088-069-9382

นายยุทธนา สอนนำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร 081-050-7663

นางสุพิชชา  พุทธพึ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 089-062-4016

นายธนกฤต หอมดวง

พนักงานสำรวจ

โทร 064-935-7322

นายยุทธพงษ์ นาทา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โทร 080-003-1020

นายสุริยา เบ้าเงิน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โทร 083-284-5315

นางสาวทรายพร  ผางภูเขียว

จ้างเหมาบริการทั่วไป


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×