กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

 
นางขวัญชนก เรืองศรี

รองปลัดเทศบาล

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


นายยุทธนา สอนนำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสุพิชชา  พุทธพึ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนกฤต หอมดวง

พนักงานสำรวจ

นายยุทธพงษ์ นาทา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสุริยา เบ้าเงิน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×