เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

นายนราสรรค์ ศรีสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๗)

นายยุทธนา สอนนำ

นายช่างโยธา ๕

นางสุพิชชา  พุทธพึ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×