เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย เมษายน ปี 2559
 
งบแสดงสถานะ รายรับ-รายจ่าย มีนาคม ปี 2559
 
งบทดลอง เดือนเมษายน ปี2559
 
งบทดลอง เดือน มีนาคม ปี 2559
 
งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2559
 
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557
 
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×