งบแสดงฐานะการเงิน

 
งบแสดงสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย เมษายน ปี 2559
 
งบแสดงสถานะ รายรับ-รายจ่าย มีนาคม ปี 2559
 
งบทดลอง เดือนเมษายน ปี2559
 
งบทดลอง เดือน มีนาคม ปี 2559
 
งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2559
 
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557
 
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×