แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประมาณการโครงการต่อเติมห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย(ปร5)
 
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2559
 
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2558
 
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2557
 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×