งานกิจการเทศบาล
 
ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พ.ศ. 2562

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2558
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2557
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×