แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปี พ.ศ.2563
  
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง ประจำปี พ.ศ.2563
  
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ประจำปี พ.ศ.2563
  
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวม ประจำปี พ.ศ.2563
  
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×