กู้ชีพเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โทร 091-6920966, 1669
 
นายทองสุน แก้วมูลมุข

พนักงานขับรถกู้ชีพ
หัวหน้างานกู้ชีพกู้ภัย


นายอดุลย์ สมพิมพ์

พนักงานกู้ชีพ

นายอุทิศ ผาพิมพ์

พนักงานกู้ชีพ
นายหาญ สีสุทอง

พนักงานกู้ชีพ

นายสุวิทย์ นาทา

พนักงานกู้ชีพ
นายวัฒนา บุญมา

พนักงานกู้ชีพ

นายสุภาพ แวงไชยภูมิ 

พนักงานกู้ชีพ

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×