กู้ชีพเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โทร 091-6920966, 1669
 
นายทองสุน แก้วมูลมุข

พนักงานขับรถกู้ชีพ
หัวหน้างานกู้ชีพกู้ภัย

โทร 062-196-0556


นายอดุลย์ สมพิมพ์

พนักงานกู้ชีพนายอุทิศ ผาพิมพ์

พนักงานกู้ชีพ

โทร 095-515-5176

นายหาญ สีสุทอง

พนักงานกู้ชีพนายสุวิทย์ นาทา

พนักงานกู้ชีพ
นายวัฒนา บุญมา

พนักงานกู้ชีพ

โทร 080-160-8009

นายสุภาพ แวงไชยภูมิ 

พนักงานกู้ชีพ

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×