การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2565
 
รายงานการติมตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๒
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน - ๒๕๖๑ รอบ ๒
 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผน ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปี ๒๕๖๐
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×