เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   คณะผู้บริหาร

 นางอุ่นเรือน สามหมอ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย  

นายทองฤทธิ์ เต็งตระกูลเจริญ
รองนายกเทศมนตรี

นายวิรัตน์ รักษาภักดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายทองลี สอนนำ
รองนายกเทศมนตรี

นางสุมาลี ก้อนศรีษะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×