คณะผู้บริหาร

 
 นางอุ่นเรือน สามหมอ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย  

นายทองฤทธิ์ เต็งตระกูลเจริญ
รองนายกเทศมนตรี

นายทองลี สอนนำ
รองนายกเทศมนตรี

นางสุมาลี ก้อนศรีษะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวิรัตน์ รักษาภักดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×