คณะผู้บริหาร

 
ข้อมูลผู้บริหาร

นายเสาวฤทธิ์   คามกะสก 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย 
เบอร์โทรศัพท์  
098-1206654

นายสาคร สายมะณี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 
093-3200829

นายทองลี สอนนำ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย

เบอร์โทรศัพท์ 082-483484


นายสำราญ  สมเพชร

ที่ปรีกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย


นางสาวสุจิตรา ปรีชา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย

เบอร์โทรศัพท์ 082-6503698Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×