แผนอัตรากำลัง

 
ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560 (ระบบแท่ง)
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×