ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน :
ชื่อ-นามสกุล :
หมายเลขบัตรประชาชน :
ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1222233333445 :
ที่อยู่ :
E-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ :
 
 
 
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัดหน่วยงาน :
จังหวัด :
รายละเอียด :
 
 
 

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×