วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน  สามหมอ ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองสา หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไชย  เพือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

                    
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×