เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๕ โครงการ ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×