วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

        เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย ใน วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×