หลักเกณฑ์การขาดราชการ การลาและการมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
   
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×