เรื่อง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำหน้ากากอนามัยออกจากจ่ายให้กับประชาชน    เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้นำหน้ากากอนามัยจากผ้าที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6,000 ชิ้น ได้ให้ตัวแทนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ตัวแทน อสม. ออกจากจ่ายให้กับประชาชน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน แล้วนะครับ จะได้รับหน้ากากอนามัยทุกครัวเรือน อย่างน้อย ครัวเรือนละ 3 ชิ้น ได้แล้วก็ขอให้ใส่เวลาออกจากบ้าน เพื่อป้องกันตัวเอง จากเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ไม่จำเป็นก็ไม่ออกจากบ้านไปไหน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและครอบครัว


 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×