รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2563
   


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×