งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประกาศกำหนดระยะเวลาดำเนินการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 และประกาศแต่งตั้งพนักงานสำรวจ
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×