เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รับเกียรติบัตร หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รางวัล ITA ระดับ A ประจำปีงบประมาณ 2564

         วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย นายสาคร สายมณี  รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และ ส.ต.ท. ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น (อบจ.เทศบาล,อบต.) ผ่านการประเมิน ITA 89 หน่วยงาน
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×