โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมปลูกต้นไม่เฉิลมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

       
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×