เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.44-032 สายหลังโรงเรียนเทศบาล-หนองถ่องแมว หมู่ที่ 7 (ลง ณ วันที่ 12 มกราคม 2566)
   
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×