ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565วันพ่อแห่งชาติ หรือวันที่ 5 ธันวาคม เวียนกลับมาอีกครั้ง 
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ขอน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์อันเป็นรักยิ่งของปวงชนชาวไทยมิเสื่อมคลาย
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×