สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×