เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×