วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดกองศรีบ้านมูลนาค
        เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดกองศรีบ้านมูลนาค ทำความสะอาดบริเวณวัดกองศรีบ้านมูลนาค และปลูกต้นไม้บริเวรรอบหนองทุ่มน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

                                  
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×