โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2566 และมอบแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ และไม่ควรทำ (Do’s&Don’t)
   


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×