วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 / 2565 ครั้งที่ 2        วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 / 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย คณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน


 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×