โครงการสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ ถนนสายหลัก หน้าวัดป่าบ้านมูลนาค โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×