พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

          โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดวงแข อรรณนพพร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย ท่าน สจ.มีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ และนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×