กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิิ์ไชย หมู่ที่ 1-10 จำนวน 7 วัด
เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมขนบทำเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×