วันที่ 29 กันยายน 2563 ทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย

ได้ร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หนูน้อยฟันสวยด้วยตัวเรา


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×