เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (แทนตำแหน่งว่าง)


 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×