เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และได้รับเกียรติ จากนาย ธนณัฐ อาจิณกิจ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในงาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน
         
         เพื่อให้คณะทำงานผู้จัดทำแผนมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนลงในสมุดพกครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการพัฒนาให้มีสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด ประจำปี พ.ศ. 2565
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×