โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566         ในวันที่ 22 สิงหาคม  2566  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายเสาวฤทธิ์  คามกะสก  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรม โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เพื่อเป็นความรู้และทักษะการเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×