วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ณ ห้องประชุมเทศ่บาลตำบลโพธิ์ไชย 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×