เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสส. (จากบ้านผู้ใหญ่บ้านไปสามแยกบ้านนายวสุ สามเชียง) ม.๖
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×