งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และออกสำรวจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×