วันที่ 11 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชยและโรงเรียนบ้านมูลนาคเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

                            
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×