โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
เชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×