วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดโครงการให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านมูลนาค

 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×