เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

นางอำนวย ยอดหานาม
ประธานสภาเทศบาล(สท.เขต ๑)

นายชมประธาน สามหมอ
รองประธานสภาเทศบาล(สท.เขต๑)

นายเสาร์ คามกะสก
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายปุ่น แก้วสุพรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นายนิพลภักดิ์ ชมชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายภรรดร โสชารี
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายวราวิช มาฆะเซนต์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นางลำใย มงคลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายวิชัย อุทัยกัน
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายสมาน จอมคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นายธีรวัฒน์ ชมชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×