สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

 
นางอำนวย ยอดหานาม
ประธานสภาเทศบาล(สท.เขต ๑)

นายชมประธาน สามหมอ
รองประธานสภาเทศบาล(สท.เขต๑)

นายวราวิช มาฆะเซนต์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายธีรวัฒน์ ชมชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นายภรรดร โสชารี
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายสมาน จอมคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นายนิพลภักดิ์ ชมชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายวิชัย อุทัยกัน
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายปุ่น แก้วสุพรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นางลำใย มงคลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายเสาร์ คามกะสก
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×