นางอุ่นเรือน สามหมอ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย
 เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

  
  ประกาศราคากลาง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๙ โครงการ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางไปข้างวัดกองศรี) ม.๗

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก (จากรอบบ่อขยะไปบ้านหนองหญ้ารังกา) ม.๕

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินยกระดับถนนและลงลูกรังสายโนนเสือโคกไปกุดแข้ หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทางแยกไปป่าช้า) ม.๕

Page 1 |  2 |  3 |  4 | 
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการประเมิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เรื่อง การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี (แผนการตรวจสอบภายใน)

เรื่อง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำหน้ากากอนามัยออกจากจ่ายให้กับประชาชน
    เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้นำหน้ากากอนามัยจากผ้าที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6,000 ชิ้น ได้ให้ตัวแทนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ตัวแทน อสม. ออกจากจ่ายให้กับประชาชน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน แล้วนะครับ จะได้รับหน้ากากอนามัยทุกครัวเรือน อย่างน้อย ครัวเรือนละ 3 ชิ้น ได้แล้วก็ขอให้ใส่เวลาออกจากบ้...
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
  
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Page 1 |  2 |  3 |  4 | 
ส.ต.ท. ธีรนันท์   เหล่าคนค้า
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 โครงสร้างหน่วยงาน


การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×