เชิญชวนชาวพี่น้องตำบลโพธิ์ไชย ร่วมถวายจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันที่ 12 สิหาคม  2558  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร  ณ  หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย  ในวันที่  12  สิงหาคม  2558   เวลา  08.30  น.  และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร   ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย   ในเวลา  18.00  น.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page