สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย


นางอำนวย ยอดหานาม

ประธานสภาเทศบาล(สท.เขต ๑)

นายชมประธาน สามหมอ

รองประธานสภาเทศบาล(สท.เขต ๑)

นายภรรดร โสชารี

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายวิชัย อุทัยกัน

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายเสาร์ คามกะสก

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายวราวิช มาฆะเซนต์

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

นายสมาน จอมคำสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นายปุ่น แก้วสุพรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นายธีรวัฒน์ ชมชัยภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๒)

นายนิพลภักดิ์ ชมชัยภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)


นางลำใย มงคลพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑)

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page