กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย


นายนราสรรค์ ศรีสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๗)

 

นายยุทธนา สอนนำ

นายช่างโยธา ๕


นางสุพิชชา  พุทธพึ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page