กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เพื่อสืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาน ของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างเทศบาล คณะครูอาจารย์ นักเรียน ภายในเขตตำบลโพธิ์ไชย


 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×