วันนี้ (17 มี.ค. 2566) เวลา 09.00 น. นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย เป็นประธาน ในพีธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย/ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565


ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชย พร้อมคณะผู้บริหาร
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักเรียน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและมีจิตสาธารณะของโรงเรียนเทศบาล


#โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชย
#เทศบาลโพธิ์ไชย
#ปัจฉิมนิเทศ
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×