นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ได้ดำเนินกิจกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  นำโดยนายเสาวฤทธิ์  คามกระสก  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย
ได้ดำเนินกิจกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด้กปฐมวัยศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  
เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองพร้อมให้โอวาท และมอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×